Lượng kiều hối về Việt Nam tăng 3%, đạt 17 tỷ USD trong năm 2020

Dù Covid-19, người Việt ở nước ngoài vẫn chuyển tiền về cho người thân tại Việt Nam rất nhiều, đạt 17 tỷ USD năm 2020 và thuộc top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất.

Theo báo cáo mới phát hành tháng 5/2021 của Ngân hàng Thế giới (WB) và Knomad, tổng số tiền kiều hối gửi về Việt Nam là 17,2 tỷ trong cả năm 2020, so với năm 2019 có tăng nhẹ gần 3%.

Top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn, tốc độ tăng trưởng kiều hồi năm 2020 có giảm nhẹ so với mức 6% trong vài năm trước, nhưng đây vẫn là dấu hiệu khả quan hơn so với dự báo trong năm. Thời điểm gần nhất trước đó, WB ước tính lượng kiều hối đổ về Việt Nam trong 10 tháng đầu 2020 giảm hơn 7% so với năm 2019.

Những con số thực tế cho thấy rằng, Việt Nam không chỉ nhận mức tăng trưởng tốt mà còn tiếp tục nằm trong nhóm 10 nước nhận kiều hối lớn nhất và xếp thứ ba trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, sau Trung Quốc và Philippines. Lượng kiều hối đổ về Việt Nam tương ứng 5% GDP năm 2020, Việt Nam cũng nằm trong top 10 nước có tỷ trọng kiều hối trên GDP cao nhất thế giới.

Top 10 nước có tỷ trọng kiều hối trên GDP cao nhất

Trong báo cáo nào, Ngân hàng Thế giới đánh giá, bất chấp các dự đoán trước đó, kiều hối đổ về các nước đã phục hồi trong cuộc khủng hoảng Covid-19. Năm 2020, kiều hối đổ về các nước có thu nhập thấp và trung bình đạt 540 tỷ USD, chỉ giảm nhẹ 1,6% so với năm 2019.

Mức giảm này thấp hơn nhiều so với mức giảm 11% của tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và nguồn viện trợ chính thức (ODA) vào các nước này. Nếu loại trừ Trung Quốc, vốn FDI chảy vào các nước thu nhập thấp và trung bình đã giảm hơn 30% trong năm 2020.

Do đó, lượng kiều hối chảy vào các nước thu nhập thấp và trung bình lần đầu tiên vượt qua tổng vốn FDI và ODA vào năm 2020. Điều đó thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của kiều hối đối với kinh tế và hệ thống bảo trợ xã hội của các nước này, WB nhận định.